Regulament

Regulament de Organizare Internă a Asociației Prolinux

Aderarea de noi membri se face prin parcurgerea urmatorilor pași:

1. Exprimarea dorinței de înscriere in asociație, prin una dintre următoarele două metode:
– completarea formularului de adeziune aflat online
– expedierea unui email către inscrieri@prolinux.ro prin care se specifică numele, adresa (opțional), numele sponsorului și modalitatea de contactare a acestuia precum și acordul explicit cu statutul asociatiei;

2. Consiliul Director (sau un reprezentant desemnat de acesta) va discuta cu sponsorul și va anexa la dosarul electronic al candidatului o recomandare, după care anunță aplicantul;

3. Aplicantul va depune în contul asociației cotizația pe minim 6 luni, urmând a intra în vigoare de la 1 ale lunii imediat următoare; dovada plații (cu exceptia cazurilor în care aceasta este expediată automat) se va expedia prin email către secretariatul asociației în vederea luării în evidență;

4. Aplicantul va primi prin email confrmarea înscrierii iar opțional (doar daca a a fost furnizată adresa de corespondență) i se va expedia cartea de membru prin care se atestă apartenența la asociație.


Important:
renunțarea la statutul de membru se poate face prin una dintre următoarele metode
– completarea formularului online
– expedierea către secretariat a unui e-mail specificând numele și opțional motivul renunțării la calitatea de membru al asociației.

Cotizația deja achitată nu este rambursabilă.