Prezentare Bitslack la Întâlnirea RLUG Martie ’10

Prezintă Mihai Bădici: